Thông khí

Cập nhật 13/10/2021: Delta, Pfizer, Novavax, phụ nữ mang…

Vaccine Các dòng phụ của biến thể Delta (B.1.617.2) không tăng mức độ kháng kháng thể trung hòa. Bài gốc. Hiệu quả và an...
5F 5F
3 min read

Cập nhật 30/9/2021: Ivermectin, Statin, Tocilizumab, Sotrovimab, hậu Covid,…

Điều trị Dựa trên các bằng chứng (mức độ trung bình và kém) hiện có, Ivermectin không hiệu quả trong điều trị COVID-19. Bài...
5F 5F
2 min read

Cập nhật 24/9/2021 – Kháng thể đơn dòng, Ivermectin,…

Điều trị Kháng thể đơn dòng REGEN-COV (tiêm dưới da) dự phòng mắc Covid có và không có triệu chứng, và giảm thời gian...
5F 5F
2 min read

Cập nhật 23/09/2021 – Moderna, Novavax, Pfizer, Heparin, Prednisolon,…

Cập nhật tóm tắt kết quả nghiên cứu (23/9/2021) Vaccine Vaccine Moderna có hiệu lực ngăn ngừa bệnh Covid (93%) và bệnh nặng (98%)...
5F 5F
5 min read

Chuyên gia đề xuất giải pháp chống dịch ở…

TP HCM cần yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội, thay đổi chiến lược xét nghiệm; tăng tốc...
5F 5F
7 min read

TĂNG THÔNG KHÍ ĐỂ LÀM GIẢM NỒNG ĐỘ VI…

Một số quốc gia đã đưa vào quy định mới trong xây dựng nhà ở, tòa văn phòng, bệnh viện, nhà máy… CDC Hoa...
5F 5F
2 min read