Sinopharm

Cập nhật 23/09/2021 – Moderna, Novavax, Pfizer, Heparin, Prednisolon,…

Cập nhật tóm tắt kết quả nghiên cứu (23/9/2021) Vaccine Vaccine Moderna có hiệu lực ngăn ngừa bệnh Covid (93%) và bệnh nặng (98%)...
5F 5F
5 min read

HIỆU LỰC VÀ ĐỘ AN TOÀN của Sinopharm (WIV04)…

Vaccine Sinopharm và Sinovac có hiệu quả hạn chế. Hiện chưa rõ hiệu quả bảo vệ khỏi bệnh nặng, tử vong và hiệu quả...
5F 5F
9 min read