Omicron

Đã đến lúc cần chuyển hướng chiến lược vaccine…

Chiến lược vaccine Covid mới để chuẩn bị chào đón Omicron.
5F 5F
6 min read

DỰ ĐOÁN DIỄN TIẾN DỊCH COVID-19 TẠI TP. HỒ…

Đơn vị xây dựng mô hình dịch tễ (EMU), Đại học Monash 1. Giới thiệu Đơn vị Mô hình hoá Dịch tễ tại Đại...
5F 5F
8 min read

Cập nhật về Omicron (09/12/2021)

Hình 1: Các quốc gia phát hiện Omicron, tính đến 8/12/2021 (vàng đậm = đã có lây truyền nội địa), nguồn: New York Times...
5F 5F
4 min read