Nguy cơ

Cập nhật về Omicron (09/12/2021)

Hình 1: Các quốc gia phát hiện Omicron, tính đến 8/12/2021 (vàng đậm = đã có lây truyền nội địa), nguồn: New York Times...
5F 5F
4 min read

Ai sẽ an toàn trong mùa COVID-19?

COVID-19 có thể gây ra hàng loạt các triệu chứng và ảnh hưởng kéo dài đối với cơ thể, nhưng chúng ta biết rằng...
5F 5F
8 min read

Làm gì khi nghĩ mình có thể mắc COVID-19?

Tự trả lời các câu hỏi để biết bạn cần làm gì nếu nghĩ mình có thể mắc COVID-19 nhé.
5F 5F
1 min read