Mang thai

Cập nhật 21/10/2021: Colchicine, Corticosteroid, Sarilumab, hậu Covid, nhiễm…

Điều trị Tổng quan hệ thống về sử dụng Corticosteroid để điều trị Covid. Colchicine: tổng quan hệ thống, kết quả thử nghiệm lâm...
5F 5F
1 min read

Cập nhật 13/10/2021: Delta, Pfizer, Novavax, phụ nữ mang…

Vaccine Các dòng phụ của biến thể Delta (B.1.617.2) không tăng mức độ kháng kháng thể trung hòa. Bài gốc. Hiệu quả và an...
5F 5F
3 min read

Tham khảo: Hướng dẫn về COVID-19 ở phụ nữ…

Hướng dẫn lâm sàng COVID-19 ở phụ nữ mang thai  của Hội Sản phụ khoa Anh (RCPCH) https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/ Hướng dẫn lâm sàng COVID-19 ở...
5F 5F
21 sec read