Kháng thể

Cập nhật 23/09/2021 – Moderna, Novavax, Pfizer, Heparin, Prednisolon,…

Cập nhật tóm tắt kết quả nghiên cứu (23/9/2021) Vaccine Vaccine Moderna có hiệu lực ngăn ngừa bệnh Covid (93%) và bệnh nặng (98%)...
5F 5F
5 min read

Hiểu về kết quả xét nghiệm SARS-CoV 2 (COVID-19)…

Bạn được phiếu trả kết quả xét nghiệm COVID-19, hãy tìm hiểu xem nó có ý nghĩa thế nào nhé.
5F 5F
4 min read