F0: Bốn bước theo dõi và chăm sóc sức…

Dành cho người lớn BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH XEM MÌNH CÓ THỰC SỰ NHIỄM SARS-COV-2 KHÔNG Ghi lại ngày đầu tiên xuất hiện triệu...
5F 5F
7 min read

Hỗ trợ phục hồi chức năng: chăm sóc sau…

Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344472/WHO-EURO-2021-855-40590-59892-vie.pdf
5F 5F
5 sec read

One Reply to “Video hướng dẫn sử dụng bình oxy y tế…”

  1. F5 ơi hay nè, bs thuận, bn hậu covid thuan luon đây, cùng nhau ra huong dẫn dùng bình và máy tao oxy xen kẽ để tiêt kiệm bình. pháo đài khắp nơi, mang bình to cực khổ lắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *