Viêm gan

Thông tin dịch tễ – Viêm gan cấp (20/5/2022)

PHÂN BỐ CA BỆNH Châu Âu: Tính tới 20/5/2022, các nước châu Âu phát hiện 276 ca viêm gan cấp không rõ nguyên nhân ở...
5F 5F
1 min read

Thông tin dịch tễ – Viêm gan cấp (11/5/2022)

VIÊM GAN CẤP KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN Ở TRẺ (11/5/2022) Số liệu dịch tễ Chùm 5 ca bệnh đầu tiên được phát hiện và...
5F 5F
3 min read