Về nhóm 5F

Đóng góp của team 5F mở rộng

Nhóm 5F và team tình nguyện của Woolcock gồm các bác sĩ, nhà dịch tễ học, khoa học xã hội, dược sĩ và chuyên...
5F 5F
3 min read

Nhóm 5F là ai?

Nhóm 5F gồm các bác sĩ, nhà dịch tễ học, xã hội học, dược sĩ, chuyên gia y tế công cộng, CNTT, truyền thông...
5F 5F
3 min read