Dược sĩ

Cần chú ý gì để phòng tránh COVID-19 khi…

Các nhà thuốc thường là nơi người dân tìm đến đầu tiên khi bị ốm, nên việc tiếp xúc với nhiều người có triệu...
5F 5F
25 sec read

Bảng kiểm sàng lọc triệu chứng nghi COVID-19 tại…

Ba bước sàng lọc triệu chứng nghi COVID-19 tại nhà thuốc bao gồm: Hỏi xem người mua thuốc là bệnh nhân hay là người...
5F 5F
27 sec read