Hướng dẫn kỹ thuật

Các hướng dẫn kỹ thuật của Việt Nam

Cây thư mục các văn bản, chính sách, quyết định, hướng dẫn có liên quan tới Covid tại link này. Tra cứu các quyết...
5F 5F
1 min read

Tài liệu tập huấn về Covid

Video đào tạo của Hội hô hấp Việt Nam về: Điều trị Covid, Phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế, Phân...
5F 5F
49 sec read

Tổ Y tế cộng đồng: Hướng dẫn quản lý…

Mục đích chính là chăm sóc sức khỏe kịp thời cho F0, F1 tại cộng đồng và giảm tử vong bằng cách Phát hiện...
5F 5F
3 min read

Hướng dẫn tổ chức và thực hiện truy vết

Xin chia sẻ với các cán bộ thực hiện công tác truy vết bộ tài liệu hướng dẫn và các biểu mẫu để giúp...
5F 5F
1 min read

Tham khảo: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị…

Hướng dẫn điều trị tạm thời của CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Hoa Kỳ (NIH) https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/whats-new/ Hướng dẫn điều...
5F 5F
40 sec read

Tham khảo: Hướng dẫn về COVID-19 ở phụ nữ…

Hướng dẫn lâm sàng COVID-19 ở phụ nữ mang thai  của Hội Sản phụ khoa Anh (RCPCH) https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/ Hướng dẫn lâm sàng COVID-19 ở...
5F 5F
21 sec read

Tham khảo: Hướng dẫn về COVID-19 ở trẻ em…

Hướng dẫn về COVID-19 ở trẻ sơ sinh của CDC Hoa Kỳ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-newborns.html Hướng dẫn về COVID-19 ở trẻ em của Viện Hàn lâm...
5F 5F
22 sec read