Chẩn đoán

Cập nhật về virus SARS-CoV 2 (11/10/2021)

Đường lây truyền và nơi lây truyền Đường lây Cho đến tháng 5/2021, CDC Hoa Kỳ đã xác định phương thức lây truyền SARS-CoV-2...
5F 5F
17 min read

CHIẾN LƯỢC XÉT NGHIỆM

CHIẾN LƯỢC 1: Khi dịch tập trung ở vài nhóm người, cần nhanh chóng truy vết và xét nghiệm người tiếp xúc để khoanh...
5F 5F
6 min read

Hình ảnh Xquang và cắt lớp vi tính phổi…

TS. BS. Đoàn Tiến Lưu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Bạn có thể tham khảo thêm các hình ảnh khác tại trang...
5F 5F
10 sec read

Cơ sở dữ liệu giải trình tự gen của…

Phân tích kiểu gen của các chủng SARS-CoV-2 phân lập từ nhiều quốc gia cho thấy có một số đột biến chiếm ưu thế....
5F 5F
1 min read

Danh sách các loại xét nghiệm SARS-CoV 2 hiện…

Danh sách các loại xét nghiệm SARS-CoV 2 hiện có tại Việt Nam
5F 5F
2 min read

Tra cứu độ nhậy, đặc hiệu của các xét…

Bấm vào link dưới đây để tra cứu độ nhậy, đặc hiệu của các xét nghiệm SARS-CoV 2  hiện đang có trên thế giới....
5F 5F
3 min read

Kỹ thuật lấy dịch tị hầu để xét nghiệm…

Kỹ thuật lấy dịch tị hầu để xét nghiệm SARS-CoV 2
5F 5F
2 sec read