F0: Bốn bước theo dõi và chăm sóc sức…

Dành cho người lớn BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH XEM MÌNH CÓ THỰC SỰ NHIỄM SARS-COV-2 KHÔNG Ghi lại ngày đầu tiên xuất hiện triệu...
5F 5F
7 min read

Hỗ trợ phục hồi chức năng: chăm sóc sau…

Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344472/WHO-EURO-2021-855-40590-59892-vie.pdf
5F 5F
5 sec read

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *